STADION SPORTOWY
w Lubzinie

          Stadion w Lubzinie, na którym LKS Pewność Lubzina podejmuje swoich przeciwników, jest obecnie jednym z najlepszych obiektów sportowych w klasie B. Szerokość boiska wynosi 55 m, natomiast długość 100 m. Po jego obydwu stronach znajdują się ławki, mogące pomieścić około 250 osób.
          Do niedawna stadion stanowił własność Szkoły Podstawowej w Lubzinie. W tym czasie opiekowali się nim działacze Strażaka Lubzina, przekształconego następnie w Błekitnych II Lubzina. W 2004 r. zarządcą stadionu został RCSiR w Ropczycach.
          W ostatnim czasie płyta boiska uległa znacznemu zniszczeniu. Dzieje się tak z powodu bardzo częstego wynajmowania stadionu licznym klubom sportowym. Uszkodzenia murawy są szczególnie widoczne w polach bramkowych.
          Stadion sportowy w Lubzinie jest wyposażony w szatnię sportową, w której (co jest rzadkością na innych obiektach B-klasowych i A-klasowych) znajdują się natryski dla zawodników.
          W 2007 r. zostało wykonane na nasypie ziemnym od strony północnej zabezpieczenie z siatki, które w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się piłki na sąsiednie zabudowania.