Zarząd:

Prezes Zarządu: Kazimierz Kołodziej

Wiceprezes Zarządu: Kazimierz Tyrański

Sekretarz Zarządu: Stanisław Skórski